Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 273

kom. +48 724 583 536
 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Ścieżki Kopernika 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczelnie wyższe wraz z organizacjami partnerskimi powalczą o 5 mln zł na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć...
Nowe technologie, inwestowanie w startupy, łączenie nauki i biznesu – to tematy poruszane podczas 9. Forum Inwestycyjnego w Tarnowie, które odbyło się w dniach 20-21 czerwca.
Fundusz, którego powstanie zapowiedzieli w marcu przedstawiciele PZU, MNiSW oraz NCBR nabiera realnych kształtów. Jego koncepcja i nazwa została zaprezentowana podczas kongresu IMPACT’16: 4.0 Economy w Krakowie. Witelo Fund powstanie jako FIZAN – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG. Do rozdysponowania jest 150 mln zł.
Już wkrótce ruszy trzecia edycja konkursu „Demonstrator” - z nowymi zasadami naboru i pod nową nazwą „Linie Pilotażowe”. Tym razem konkurs skierowany jest wyłącznie do dużych przedsiębiorstw, które powalczą o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji...
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
13-05-2016
Instytucja Pośrednicząca PO IR uprzejmie informuje, że na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. dla wszystkich projektów...
22-06-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w październikowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
22-06-2016
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
22-06-2016
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
20-06-2016
Uprzejmie informujemy, że w naborze EUREKA 1/2016 wpłynęło 5 wniosków.
20-06-2016
Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia 3 konkursu w ramach programu Eurostars 2 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości 2 979 341,92 zł na realizację następujących projektów...
17-06-2016
Uprzejmie informujemy, że I etap oceny merytorycznej w programie LIDER VII został zakończony. Poniżej została zamieszczona lista wniosków spełniających kryterium udziału w rozmowie kwalifikacyjnej (lista A) oraz lista wniosków nie spełniających kryterium udziału w rozmowie kwalifikacyjnej (lista B)
15-06-2016
Regulamin konkursu w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej „PANDA 2” nie przewiduje katalogu kosztów kwalifikowanych dla programu.
13-06-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 22. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito