Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 408
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Prof. Krzysztof Kurzydłowski będzie ponownie pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do jego zadań należy m.in. rozdział funduszy w ramach nowych Programów Operacyjnych UE.
Trwają nabory wniosków w ramach 15 programów międzynarodowych, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczył ponad 8 mln euro.
Wszystkie programy operacyjne UE na lata 2014-2020 są już gotowe. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie ostatni z nich - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Tym samym przed uczelniami otwierają się bogate możliwości skorzystania z finansowania.
Komisja Europejska zaakceptowała w piątek ostatnie programy na lata 2014-2020. Wśród nich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje.
Po pięciu latach od wprowadzenia reformy ustawa porządkuje i doprecyzowuje wprowadzone w 2010 r. rozwiązania i jeszcze silniej niż dotychczas akcentuje projakościowe finansowanie nauki. Największe środki mają trafiać do tych jednostek i naukowców...
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
24-02-2015
W związku z zaleceniami audytowymi Komisji Europejskiej (KE) dotyczącymi postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię prawidłowości udzielania w ramach projektów zamówień na usługi...
03-02-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków przekazanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów...
27-01-2015
Uprzejmie informujemy, że 19 stycznia 2015 r. kolejny projekt z konkursu nr 2 uzyskał rekomendację do udzielenia dofinansowania, tj. projekt Politechniki Częstochowskiej pn. Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
03-03-2015
Informujemy, że dzisiaj ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
03-03-2015
W związku z otwarciem 10 lutego br. naboru wniosków na I Konkurs realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA pod nazwą Rozwój Innowacji Drogowych RID Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na spotkanie informacyjne...
27-02-2015
Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wzór raportu okresowego z realizacji projektu dofinansowanego w ramach I Konkursu Programu STRATEGMED.
26-02-2015
Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy nowy, obowiązujący wzór Wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach I Konkursu Programu INNOMED.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito