Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 273

kom. +48 724 583 536
 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla szkół wyższych „Edukacja filozoficzna”. Wyłonione w nim projekty zaangażują kadrę dydaktyczną uczelni wyższych do współpra cy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dwa nowe konkursy służące wsparciu innowacyjności i rozwojowi polskiego przemysłu. Twórcy z branży gier wideo będą mogli starać się o dofinansowanie z puli 80 mln zł w konkursie GAMEINN. Firmy działające w przemyśle stalowym otrzymają zaś 120 mln zł...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma nowego dyrektora. Został nim prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski. Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił nowego dyrektora podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W maju ruszy nabór wniosków w ramach programu BRIdge Alfa. O dofinansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które stworzą wehikuły inwestycyjne i przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły.
750 mln złotych dla przedsiębiorców, minimum formalności, aplikowanie o środki wyłącznie drogą elektroniczną, około 60 dni na wydanie decyzji o dofinansowaniu – rozpoczyna się nowa edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP, jednego z flagowych działań NCBR.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
29-04-2016
Uprzejmie informuję, iż Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w I konkursie INNOCHEM w ramach Działania 1.2 ”Sektorowe programy B+R” związaną z programem sektorowym INNOCHEM.
29-04-2016
Minister właściwy do spraw rozwoju zatwierdził harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Aktualny harmonogram wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2016 r. (wersja nr V z 27 kwietnia 2016 r.) znajduje się pod adresem...
28-04-2016
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym...
28-04-2016
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
29-04-2016
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach...
28-04-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem konkursu w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.
28-04-2016
W związku z akceptacją, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmian w treści Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG w części dotyczącej ramowego harmonogramu oraz planu finansowego zamieszczamy Program...
25-04-2016
W dniach 27-29 czerwca 2016 r. w Szczyrku odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Forum Energetyków GRE 2016.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito