Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 329
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i PGE Polska Grupa Energetyczna nawiązały współpracę, dzięki której wdrożą model otwartych innowacji w branży elektroenergetycznej.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały dziś porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości polskiej gospodarki oraz nauki.
804 miliony złotych - tyle mogą otrzymać instytucje naukowe na budowę unikalnej w skali kraju infrastruktury badawczej.
We wtorek odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Eureka! DGP” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już po raz kolejny było partnerem merytorycznym wydarzenia, a profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor NCBR zasiadał w kapitule konkursu.
W czwartek w Warszawie odbyło się Szwedzko-Polskie Forum Innowacji. W wydarzeniu wziął udział dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
30-06-2015
W związku z zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą aktualizacją wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO WER IP informuje o zmianie regulaminu konkursu w zakresie załącznika nr 9
30-06-2015
Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (w skrócie: Wytyczne) od 1 lipca 2015 r. Beneficjenci PO WER mają obowiązek bezpłatnego upubliczniania
29-06-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z wątpliwościami pojawiającymi się w toku procedury konkursowej w konkursach zamkniętych nr 1/PRK/POWER/3.1/2015
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
01-07-2015
W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami informujemy, że w przypadku, w którym zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcą może być konsorcjum naukowe, warunkiem udziału konsorcjum w konkursie jest formalne jego istnienie na dzień złożenia wniosku.
01-07-2015
Uprzejmie informujemy, że 1 września 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) planują otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:
01-07-2015
Uprzejmie informujemy, że I etap oceny merytorycznej w programie LIDER został zakończony.
30-06-2015
Zakończyliśmy ocenę merytoryczną I stopnia wniosków złożonych w I Konkursie RID. Opublikowane poniżej wyniki zawierają listę wniosków z pozytywną oraz negatywną oceną merytoryczną I stopnia.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito