Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Rusza e-Pionier – nowy program kierowany dla sektora ICT. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami sfinansuje innowacyjne projekty w modelu zamówień przedkomercyjnych – PCP (pre-commercial procurement). Na pierwszy konkurs przewidziano 50 mln zł.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza uruchomienie nowego programu sektorowego –INNOTABOR, który powstał na wniosek największych polskich przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym.
Wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowaniei komercjalizacja innowacyjnych technologii materiałowych to cele strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.
Ośrodek Przetwarzania Informacji i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiły wyniki konkursów na projekty badawcze finansowane z Programu Inteligentny Rozwój. 563 mln zł otrzymają konsorcja naukowe realizujące projekty w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej...
Badania kliniczne nanoformulacji leków przeciwnowotworowych, opracowanie testu nowej generacji do wykrywania tzw. dopalaczy we włosach, krwi i moczu czy opracowanie symulatora katastrof zbiorowych - to niektóre ze zwycięskich projektów w pierwszej w tym roku edycji „szybkiej ścieżki” dla MŚP...
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
27-07-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016...
25-07-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER2014-2020 publikuje zaktualizowaną listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia.
25-07-2016
Uprzejmie informujemy, że została podpisana Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi PO IR. Treść w/w dokumentu znajduje się w załączonym pliku pdf.
21-07-2016
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i licznym prośbom wnioskodawców podjęto decyzję o możliwości udziału w konkursie „Szybka ścieżka” (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”) projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
27-07-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o rozstrzygnięciu konkursu ERA-NET Transport III - „Sustainable Logistics and Supply Chains”. W wyniku oceny merytorycznej złożonych wniosków przyznano dofinansowanie dla 3 projektów międzynarodowych realizowanych z udziałem polskich wnioskodawców.
25-07-2016
Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi poziomu dofinansowania i wkładu własnego w III konkursie programu Biostrateg, przedstawiamy zestawienie intensywności dofinansowania, zgodne z Regulaminem III konkursu.
25-07-2016
Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem Konkursu nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, uprzejmie informujemy potencjalnych Wnioskodawców, którzy zainteresowani są złożeniem Wniosku o finansowanie poniższych...
22-07-2016
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w II konkursie w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm przedstawiamy listę wniosków...
18-07-2016
Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2016 r. ogłasza Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito