Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 273

kom. +48 724 583 536
 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłaszają wyniki konkursu na dofinansowanie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej, służącej komercjalizacji prac B+R. 16 ośrodków badawczych w ciągu pięciu lat otrzyma na ten cel nawet 250 mln zł.
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów w przemyśle chemicznym - to cel nowego programu SYNChem, który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wspólnie z firmą Synthos S.A.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiego konkursu w programie „Demonstrator”. Na wsparcie 30 projektów w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów i technologii, NCBR przeznaczy ponad 290 mln zł.
Rusza nowy program sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - „INNOSBZ”, którego celem jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskim przemyśle systemów bezzałogowych (SBZ). W pierwszej edycji tego konkursu, będącego częścią Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, przedsiębiorcy mają szansę...
Jubileuszowy XX Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbył się 7 maja na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Tematem przewodnim był związek nauki z naszym zdrowiem.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
13-05-2016
Instytucja Pośrednicząca POIR uprzejmie informuje, że na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. dla wszystkich projektów...
24-05-2016
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 maja 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa...
23-05-2016
Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w dniu 20.05.2016 r. zakończył się nabór wniosków do programu Bridge Alfa. W systemie elektronicznym zgłoszono 112 wniosków na dofinansowanie. Wartość wnioskowanych kosztów kwalifikowanych wynosi 3 021 370 056 zł.
20-05-2016
Zaktualizowany Załącznik nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotyczący zasady konkurencyjności.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
20-05-2016
Uprzejmie informujemy, że zakończona została ocena wniosków złożonych w konkursie na dofinansowanie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej PANDA 2.
20-05-2016
Uprzejmie informujemy, że w dn. 13.05.2016 r. sekretariat konkursu ERANet-LAC ogłosił wyniki oceny formalnej złożonych wniosków. Do sekretariatu wpłynęło ogółem 170 wniosków, z czego 128 zostało ocenionych jako poprawne formalnie i przekazanych do dalszej oceny merytorycznej.
19-05-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do ewaluacji Programu Innotech obejmującej wnioskodawców pierwszego i drugiego konkursu przeprowadzonego w ramach Programu. Ocenę skuteczności Programu prowadzi na zlecenie NCBR Bank Światowy.
10-05-2016
Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach II konkursu w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju „STAIR”, prowadzonego wspólnie z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań (BMBF).
09-05-2016
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki III Konkursu w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED...

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito