Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 329

kom. +48 724 583 536
 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło kolejną, już szóstą edycję programu Lider. W tym roku dzięki wsparciu NCBR swoje innowacyjne projekty będzie realizować trzydziestu czterech młodych naukowców.
Instytucje publiczne oraz spółki Skarbu Państwa skutecznie stymulują rozwój ekosystemu wspierania innowacji. Finansując projekty podwyższonego ryzyka oraz wspierając proces transferu technologii zwiększają zaangażowanie przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki uruchomią drugą edycję wspólnego przedsięwzięcia TANGO.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, tzw. „Demonstratora”.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na opracowanie nowatorskich w skali światowej rozwiązań przeznaczy 200 mln zł.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
02-10-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.2/2015_INNOLOT - Program sektorowy „INNOLOT - innowacyjne lotnictwo”...
02-10-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że we wrześniu 2015 r. (w ramach piątego etapu konkursu) wpłynęło 141 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 653 232 633,08 PLN, z czego kwota 76 234 896,29 PLN przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.
30-09-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
02-10-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu (2 listopada 2015 r.) wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach wspólnej inicjatywy ERA-IB2, ERASynBio i ERA-MBT pt.: Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach.
02-10-2015
Uprzejmie informujemy, że VI konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty. Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki, na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, podjął decyzję o dofinansowaniu 34 projektów
02-10-2015
Uprzejmie informujemy, że Zespół Kwalifikacyjny Programu LIDER zakończył prace związane z oceną merytoryczną wniosków o finansowanie, złożonych w ramach Programu LIDER - VI edycja konkursu.
28-09-2015
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm przedstawiamy listę wniosków wraz z przyznaną punktacją.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito